Om tidningen

Orion Pharma NEUROLOGI 1988-2013, utgiven av:

Orion Pharma AB
Box 520
192 05 Sollentuna
Telefon 020-49 83 60
Telefax 08-623 64 80
E-post info@orionpharma.se

Redaktör: Bengt Sternebring, Beroendecentrum, Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Redaktion

  • Lars Forsgren, Neurologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
  • Mårten Kyllerman, Barnmedicinska kliniken, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg
  • Per Odin, Department of Neurology, Universistetssjukhuset i Lund och Department of Neurology, Klinikum-Bremerhaven, Bremerhaven, Tyskland.

 På den här webbplatsen hittar du tidningar från nummer 3-1999 til nr 3-2013, som är det sista numret av tidningen utgiven i Orion Pharmas regi.


Artiklar med fullständigt författarnamn får ej kopieras utan tillstånd (© Orion Pharma), medan artiklar med signatur får kopieras fritt med angivande av källa. Valet av artiklar är fritt och personligt och utgår från redaktionens egna intressen och inriktningar. En gemensam målsättning är dock att innehållet ska vara av såväl kliniskt som vetenskapligt intresse. Originalartiklar kan beställas från närmaste universitetsbibliotek.